Alles over de Digital Marketing Act

DMA Digital Marketing Act

Wat is de Digital Marketing Act

De Digital Marketing Act (DMA) is een fundamentele verschuiving in de manier waarop digitale markten in Europa worden gereguleerd. De DMA is ontworpen om de machtsbalans tussen kleine en middelgrote ondernemingen aan de ene kant en de dominante digitale platforms (de zogenaamde ‘gatekeepers’) aan de andere kant, te herstellen.

De DMA legt het de basis voor een eerlijker speelveld. Dit is vooral relevant voor MKB-bedrijven die vaak worstelen om zichtbaarheid en invloed te krijgen in een door giganten als Google en Meta gedomineerde online omgeving.

Volgens onze overheid gaan bedrijven en consumenten die de grootste digitale platforms gebruiken, volop profiteren van de DMA. De DMA beschermt Europese consumenten en ondernemers, zorgt voor meer concurrentie en gemak op digitale markten en regelt beter toezicht bijvoorbeeld op fusies en overnames. 

De DMA is bijna een jaar geleden in gegaan. Wat merken we er nu van?

De DMA dwingt partijen als Google en Meta op de knieën met als gevolg dat zij hun systemen met rap tempo aanpassen. Wat we hier direct van merken zijn onder meer de door Google opgelegde Consent Mode en het blokkeren van third party cookies door onder meer Safari.

De impact van de Digital Marketing Act op online marketing

De DMA brengt hoe dan ook significante veranderingen met zich mee voor online marketing. Het idee van de DMA is het bevorderen van transparantie, het beschermen van consumentengegevens en het waarborgen van een eerlijke competitie. Deze veranderingen vereisen dat MKB-bedrijven hun aanpak voor digitale advertenties, datahandeling, en klanteninteracties herzien.

Het aanpassen aan deze veranderingen is niet alleen een kwestie van wettelijke naleving maar biedt ook een kans om vertrouwen op te bouwen bij klanten door het benadrukken van een toewijding aan privacy en eerlijkheid.

Tegelijk willen we als ondernemers en marketeers grip kunnen uitoefenen op onze marketing en sales processen. We willen niet met hagel schieten, maar juist zo scherp mogelijk. En meetbaar.

De grote partijen hebben de afgelopen 15 talloze mogelijkheden ontwikkeld om targeting gerichter te maken voor bedrijven. En in theorie daarmee relevanter voor doelgroepen (lees: consumenten en zakelijke kopers).

De toekomst van online marketing regelgeving

De invoering van de DMA markeert een belangrijk moment in de evolutie van online marketing. Het is duidelijk dat dit slechts het begin is van een trend naar meer gereguleerde digitale markten. Voor MKB-bedrijven is het essentieel om niet alleen aan de huidige regels te voldoen, maar ook flexibel en voorbereid te blijven op toekomstige ontwikkelingen.

Om slim gebruik te maken van de nieuwe regels van de Digital Marketing Act, kunnen MKB-bedrijven zich richten op transparantie en eerlijkheid in hun online activiteiten. Dit houdt in dat je duidelijk communiceert over hoe je klantgegevens verzamelt en gebruikt, en dat je zorgt voor volledige naleving van de privacyregels.

Door een privacy-first benadering te adopteren, bouw je vertrouwen op bij je klanten. Benut ook de kansen om je te onderscheiden van grotere concurrenten die misschien trager zijn in het aanpassen aan deze nieuwe regelgeving.

Direct beschikbare marketing oplossingen

We hebben al eerder geschreven over Server Side Tagging als oplossing voor de uitdagingen die de DMA biedt. Een slimme oplossing waarmee veel meer bezoekers ‘getrackt’ kunnen worden. Daarmee verzamel je als adverteerder meer data en kan je alsnog gerichter adverteren.

Een andere oplossing is het verzamelen van ‘first party data’. Komt erop neer dat je gebruikers vraagt om hun gegevens, deze zelf op slaat en die data gebruikt om alsnog gericht te adverteren of e-mailen. Uiteraard wel met toestemming van de gebruiker.

De rol van de online marketeer: een planmatige aanpak

Voor veel MKB-bedrijven is de weg naar DMA-compliance ontmoedigend. De complexiteit van de vereisten en de noodzaak voor substantiële aanpassingen in de huidige manier van marketing is heftig. Echter, met een gestructureerde en planmatige aanpak, wordt compliance een haalbaar en zelfs waardevol doel.

Hoewel de wetgeving (AVG) pas bij een omvang van 250 medewerkers vereist dat een organisatie een compliance officers aanstelt, is het van belang om toch goed na te denken over de verantwoordelijkheden. Omdat marketing een belang heeft en de invoering vrij complex is, kan de online marketeer hierin een rol spelen.

Bij Anglers benaderen we dit proces als volgt: we laten onze online marketeers eerst een analyse te maken van de huidige marketingpraktijken van onze opdrachtgevers. Daarmee kunnen we makkelijk de nodige aanpassingen in kaart brengen. Vervolgens maken we een stappenplan dat stapsgewijze richtlijnen biedt voor het implementeren van de veranderingen.

Dit plan omvat niet alleen technische aanpassingen, zoals het herzien van dataverzamelingsmethoden, maar ook strategische shifts, zoals het heroverwegen van advertentiestrategieën en klantencommunicatie.